Fakta i siffror

Antal anställda: 16 personer

Årsproduktion: ca 1300 ton trycksaker

Geografiskt arbetsområde: hela Sverige

Årsomsättning: ca 20 milj kr

Totalt disponibel arbetsyta: ca 5000 m2

Fastigheten i Lucksta - totalt ca 1800 m2