Miljöanpassad produktion

  • Återvinning och miljöanpassning har varit en självklarhet i många år. Redan på 1950-talet började vi sortera och samla ihop pappersavfall och annat återanvändbart material till återvinning.
  • Kemihanteringen har succesivt ersatts med miljöanpassade ersättningsmedel. T ex framkallas numera tryckplåtar med en kemi som är närmast jämförbar med handdiskmedel.
  • Lim i maskinella limverk är godkänt för limning av livsmedelsförpackningar.
  • Infärgningsverk för papper har ersatts med nya enheter som använder vattenlösliga färger som är miljögodkända och dessutom ljusäkta.
  • Vi använder bara tryckfärger som bygger på växtoljebas.
  • Fotokemi, kasserad film mm återvinns genom ett avtal med Stena Miljö AB.
  • Allt papper som används i produktionen är svanmärkt från resp. tillverkare både inom och utom landet.
  • Sopor av alla slag källsorteras och går till återvinning resp. destruktion genom avtal med RagnSells resp. REKO, Sundsvall.
  • Vi har ett ständigt pågående arbete med att finna ännu bättre och  mer miljövänliga komponenter i vår produktion. Vår tillverkningsprocess genererar inga miljöfarliga utsläpp idag.
  • Vi är anslutna till REPA-registret.

KORT SAGT - VI TROR PÅ EN GRÖNARE MILJÖ!