Företaget


1871 kom den då 33 årige Jonas Wallström, via omvägar från Frösön där han var född, till Umeå,
Sundsvall och slutligen till Matfors. I bagaget hade han skolutbildning, praktik inom handeln,
en sparad slant och ett sjusärdeles siffersinne. Han förvärvade fastigheten i backen ned mot
"gamla bron" över Ljungan och öppnade en lanthandel med ett sortiment som hela tiden utökades.
Redan 1891 kunde han förvärva ytterligare en fastighet i Lucksta och så småningom även en fastighet
i Norrhassel. Verksamheten växte såtillvida att utöver dagligvaror så såldes allt möjligt och "omöjligt"
över disk och även via postorder. Verksamheten fick en sådan omfattning att han även gav ut en egen
postorderkatalog som distribuerades till kunder över hela landet. Sortimentet var omfattande och
täckte dåtidens dagliga behov.

I början på 1900-talet tyckte han att kostnaderna för tryckning av katalogen började bli lite för höga, och som den entreprenör han var startade han i januari 1902 tryckeriverksamhet i fastigheten i Lucksta.

Efter Jonas bortgång 1908, fortsatte verksamheten vidare, nu med äldste sonen Olof Wilhelm vid rodret, sedan sedan hans yngre bror John Willard emigrerat till Amerika. Tryckeriverksamheten drevs parallellt med lanthandeln fram till 1930 då verksamheten renodlades och lanthandeln avvecklades.

Kundkretsen fanns då spridd över hela Norrland och verksamheten växte med tiden till vad den är idag, med bl a export till Norge och EU-länderna..