Utvecklingsfaser

1902
Den första tryckeriutrustningen inhandlades i januari månad. Tryckpressen drevs med "fottrampa" som drivkälla då elektricitet saknades. Allt arbete producerade med handkraft.

1930
Den första tryckpressen med "tallriksfärgverk" installerades. Elmotordrift sparade benmusklerna, men i- och utläggning skedde manuellt.

1950
Den första helautomatiska tryckpressen kom på plats efter lång väntan efter krigsslutet. En engelsk maskin (Thompson).

1951-1968
Hela maskinparken utbyttes efterhand mot moderna tyska maskiner. 1963 utökades lokalerna med ytterligare 250 m2.
 
1968
Gjorde offsettrycket sitt intåg hos oss.
1978
Ytterligare en rotationspress kom på plats. Denna hade 3 tryckverk och betydligt större möjligheter till kundanpassad produktion.

1981
Kedje(data) blankettproduktionen kom igång tack vare en begagnad press som inköptes.

1984
 Lokalerna byggdes på med ytterligare 1200 m2. I rask takt byttes hela den gamla maskinparken ut under återstoden av åttiotalet. Samtliga produktionsenheter ersattes med nya högproduktiva maskiner.
1992
Hyrdes lokaler i fd Matfors pappersbruk som lades ned 1990. Ytterligare 1200 m2 blev tillgängliga och året efter tillkom 2000 m2 som lagerlokal i mellanvåningen. Totalt fanns nu 7 rotationspressar i drift, 1 arkmatad tryckpress och en specialmaskin för kuvertpåtryck.

1998
Tog vi steget ut på nätet och här är vi idag.

1999
Installerades ytterligare en 5-färgspress, denna utrustad med bl.a. automatisk rullväxlare och 82cm banbredd.

2000
 Installerades ytterligare en 4-färgspress, som ersatte en äldre maskin samt en 5-färgs arkmatad press.
 
2001
Installerades en ny 5-färgs arkmatad press där vi kan producera upp till 1+4 eller 5+0 färger i en genomgång.
 
2006
Byttes arkskärarenheten ut till en ny och snabbare sådan vilket ökade kapaciteten avsevärt.